Info KKK TASUTA KUULUTUSED Kontakt Ostukorv (0)

Lastele

Sisustus

Õhtu- ja pruutkleidid

Redelid

Sport

Auto- motokaubad

Paadid

Seximaailm

vt kõiki sooduspakkumisi

vt. kõik kategooriad

Eurokalkulaator
Hind eurodes:
1 euro = 15,6466 EEK
Sisselogimine
Kasutaja-tunnus:
Parool:
Unustasid parooli?

Registreeru püsikliendiks

Arvuta järelmaks
Pakkuja:
Summa:
Sisse-
makse:
%
Periood:
Kuumakse:
EGO järelmaksu tingimused
LIISI järelmaksu tingimused
 

LYMAAILM Internetikaubamaja üldtingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna LYMAAILM (edaspidi Internetikaubamaja) omanik OÜ LY TRADING vahel Internetikaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Internetikaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 LYMAAILM on õigustatud Internetikaubamaja arengust tulenevalt ning Internetikaubamaja parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.lymaailm.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.lymaailm.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Lytrading vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. Internetikaubamaja hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. alapunktis 1) või 2) sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 18%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis. Tasu transpordi eest on alates 79 kroonist, sõltuvalt Teie tellitud toodete maksumusest, kaalust ja mõõtudest.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisan ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Alusta tellimuse vormistamist“. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Vormista tellimus”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie maksekorraldus.

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates maksekorralduse järgi tasumisele kuuluvast summast 50% laekumisest LY TRADING arvelduskontole.

3.6. Toodete eest, mille tarneajaks on märgitud vähem kui 1 nädal, soovitame teha 100% ettemaksu, et kiirendada tellimuse täitmist.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Vormista tellimus”. Ekraanile kuvatakse Teie maksekorraldus. Makse aluseks olev maksekoraldus saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne tasumist kontrollida, et sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu. Ekraanile kuvatavalt arvelt saate siirduda edasi Eesti Ühispanga, Hansapanga, Nordea panga või Sampo panga Internetipanka.

2) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).

4.3. Toodete eest tasumine toimub ettemaksuna vähemalt 50% maksekorralduse järgi tasumisele kuuluvast summast 2 pangapäeva jooksul arvates maksekorralduse väljastamisest ning ülejäänud 50% maksekorralduse järgi tasumisele kuuluvast summast vähemalt 2 päeva jooksul arvates hetkest, kui Teid on teavitatud kontakttelefoni või elektronposti teel valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks.

4.4. Teie tellimus ja maksekorraldus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 2 päeva jooksul arvates maksekorralduse väljastamisest tasunud ettemaksu või Te ei ole 2 päeva jooksul arvates Teile toodete kohaletoimetamiseks valmisolekust teatamisest tasunud ülejäänut 50% maksekorralduse järgi tasumisele kuuluvast summast.

4.5. Müügiarve toimetatakse Teile e-postiga peale arve täies ulatuses tasumist.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud postkontorisse.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega saadetakse Teile, läbi Eesti Posti, toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest OÜ LYMAAILM ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on Eesti Postile üle antud, saadetakse teile LYMAAILM-a poolt vastavasisuline e-mail.

5.5. Tellitud kaup edastatakse Teile kas Müüja enda poolt või mõnda muud kullerteenust kasutades. Kuller kooskõlastab Teiega telefonitsi kauba kättetoimetamise aja. Kui kulleril pole võimalik pakki üle anda (adressaat pole kättesaadav), viiakse pakk lähimasse postkontorisse ja Te saate vastava teate. Seejärel tuleb pakk postkontorist ise ära tuua. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ LYMAAILM ja Eesti Post ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Toodete vastuvõtmisel Eesti Postis soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral saadetist mitte vastu võtta. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile klienditeenindus@lymaailm.ee või LYMAAILM-a kontakttelefonile +372 5068605. Eesti Posti poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates OÜ LYMAAILM-a aadressile klienditeenindus@lymaailm.ee vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades LYMAAILM-a kontakttelefonil +372 5068605.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted LYMAAILM-le tagastada, saates LYMAAILMA aadressile klienditeenindus@lymaailm.ee vastavasisulise teate koos arve viitenumbri, oma arvelduskonto numbri ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades LYMAAILM-a kontakttelefonil +372 5068605.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile kaupade eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud LYMAAILM-st; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on LYMAAILM-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab LYMAAILM Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja LYMAAILM-a vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. LYMAAILM vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. LYMAAILM ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade esimesel võimalus, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest LYMAAILM-a elektronposti aadressile klienditeenindus@lymaailm.ee või helistage LYMAAILM-a kontakttelefonil +372 5068605. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode LYMAAILM-LE.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. LYMAAILM vastutab Teie ees ja Teie vastutate LYMAAILM-a ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. LYMAAILM ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida LYMAAILM ei saanud mõjutada ning mille saabumist LYMAAILM ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõik LYMAAILM´a külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmed saavad käsitletud, kui konfidentsiaalne info. LYMAAILM ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Internetipoe andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka LYMAAILM-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja LYMAAILM vahel seoses Internetipoe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Võru Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

Uued kaubad:

Peegel RRJ 301

Peegel RRJ 301

24.99 €

Peegel KND 0050

Peegel KND 0050

83.00 €

Peegel KND 4025

Peegel KND 4025

24.00 €